სკოლაში მიღება

ქართულ-ინგლისურ სკოლა “ბრიტანიკა“-ში მოსწავლეები მიიღებიან I კლასიდან XI კლასის ჩათვლით.

I კლასში მიიღებიან ის მოსწავლეები , რომლებსაც უსრულდებათ 6 წელი ამა წლის დეკემბრის ბოლომდე.

პირველკლასელთა მიღება სკოლაში ხდება გასაუბრების საფუძველზე.

ღია კარის დღე მომავალი პირველკლასელი მოსწავლეების მშობლებთან ჩატარდება 2012 წლის 20 მაისს 12 საათზე.

მშობლებს შეხვდებათ დირექციის წარმომადგენელი და გააცნობს მათ სკოლაში სწავლის პირობებს და დაათვალიერებინებს სკოლას.

სწავლის გადასახადი 2012-2013 სასწავლო წლისთვის შეადგენს 2000 ლარს.

მისაღები გამოცდის ტესტები:

V კლასი

VI კლასი

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

X კლასი

XI კლასი

Britannica.ge - ყველა უფლება დაცულია. 2013